Lösningsbenägen

Hitta vägar som leder framåt

Utifrån elevens perspektiv

För elevens bästa, alltid utgå från elevens perspektiv

Trygghet

En grundförutsättning för utveckling och lärande är att eleverna känner trygghet

Samarbete

Genom att arbeta tillsammans når vi allra längst

Ansvar

Ökat ansvar utifrån ålder och mognad

Utbildning

Utgå ifrån att allt eleven gör på skolan är i utbildningssyfte. Detta oavsett om det sker under eller utanför lektionstid.