Om du vill kontakta eller sjuk anmäla ditt barn:

Elev i F-3 samt fritids: 060-302 82
Elev i åk 4-6: 060-600 53 86
Elev i åk 7-9: 060-302 84

Dessa nummer gäller för sjukanmälan samt kontakt med respektive arbetslag.

Administration, Veronica Harlin: 060-701 87 91

Elevhälsa: 060-30285 Skolsköterskan är på skolan tisdagar och onsdagar.

Kurator: 072-402 54 32

Rektor Alex Åsenlund: 070-341 37 40
VD Mikael Jonsson: 070-548 14 15