Immediate Frontier

Elev i F-3 samt fritids: 060-302 82
Elev i åk 4-6: 060-600 53 86
Elev i åk 7-9: 060-302 84

Administration, Veronica Harlin: 060-701 87 91

Elevhälsa: 060-30285 Skolsköterskan är på skolan tisdagar och onsdagar.

Kurator: 072-402 54 32

VD Mikael Jonsson: 070-548 14 15, mikael.jonsson@njurundafriskola.se

Rektor Alex Åsenlund: 070-341 37 40 alex.asenlund@njurundafriskola.se

Kontaktformulär