Från och med den 20 januari så har vi en ny kurator på skolan i form av Maria Jonsson

Från och med den 23 januari så har vi även en ny specialpedagog på plats.
Hon heter Kerstin Ehnberg