Elev i F-3 samt fritids: 060-302 82
Elev i åk 4-6: 060-600 53 86
Elev i åk 7-9: 060-302 84

Administration, Veronica Harlin: 060-701 87 91

Specialpedagog: 060-302 85

Elevhälsan:  060-302 85

Kurator: 060-701 87 91

VD Mikael Jonsson: 070-548 14 15, mikael.jonsson@friskola.sundsvall.se

Rektor Alex Åsenlund: 070-341 37 40 alex.asenlund@friskola.sundsvall.se

Kontaktformulär